top of page

Pensioen in Eigen Beheer (DGA)

Op maandag 23 januari 2017 heeft Schreurs Accountants & Adviseurs een informatiebijeenkomst gehouden over de wijzigingen rondom Pensioen in Eigen Beheer (DGA) voor zowel haar relaties als overige geïnteresseerden. Heeft u deze gemist en denkt u dat deze inromatie relevant is voor u, kunt u altijd contact opnemen met onze specialist via info@schreurs-accountants.nl.Pensioen in Eigen Beheer (DGA)

Schreurs Accountants & Adviseurs Onderstaande punten zijn gedurende de bijeenkomst besproken: De stemming over de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer in de Eerste Kamer is op 20 december 2016 op verzoek van staatssecretaris Wiebes uitgesteld. De verwachting is dat het wetsvoorstel in januari 2017 alsnog wordt aangenomen door de Eerste Kamer met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. De Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer biedt de directeur groot aandeelhouder met pensioen in eigen beheer de volgende drie mogelijkheden:

  1. Stopzetting verdere opbouw en handhaving huidige regeling.

  2. Afkoop pensioenrechten in eigen beheer.

  3. Omzetting van pensioen in eigen beheer in een oudedagsvoorziening.

Deze Wet heeft gevolgen voor alle directeuren groot aandeelhouders met pensioen in eigen beheer. Dit geldt zowel voor de opbouw van, als voor ingegaan pensioen en extern verzekerd pensioen.

bottom of page