top of page

Rapport wetsvoorstel auto van de zaak

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft het nader rapport inzake het wetsvoorstel Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel moet leiden tot robuuste belastingopbrengsten en een kostenefficiënte inzet van overheidsmiddelen met een zo groot mogelijke milieuwinst voor het ingezette overheidsgeld voor de periode 2017 tot en met 2020. De voorstellen in het wetsvoorstel zien op wijzigingen in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM), de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting (bijtelling LB/IB). Voor de periode 2017 tot en met 2020 is gekozen om de fiscale stimulering af te bouwen en om te vormen naar een financieel verantwoord – en duurzaam – systeem van autobelastingen in Nederland.Rapport wetsvoorstel auto van de zaak

Bijtelling De volgende bijtellingsmaatregelen zijn in autobrief II opgenomen: Ingangsdatum 1 januari 2017:

  • Het algemeen bijtellingspercentage voor nieuwe auto’s (DET op of na 1/1/17) wordt verlaagd naar 22%. Voor andere auto’s blijft het algemeen bijtellingspercentage 25%.

  • De korting voor nieuwe auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 50 gr/km (tot 106 gr/km in 2016) wordt afgeschaft.

  • De korting voor nieuwe auto’s met een uitstoot van 1-50 gr/km CO2-uitstoot wordt 5%.

  • De korting voor nulemissieauto’s blijft behouden (per saldo 4% bijtelling).

  • De 60-maandensystematiek in het overgangsrecht voor milieugerelateerde kortingen wordt/is beperkt tot maximaal 1 termijn van 60 maanden (het percentage in de wet wordt van toepassing op auto’s waar dit overgangsrecht niet meer voor geldt).

  • Voor een specifieke groep auto’s (van vóór 1 juli 2012) blijft het bestaande overgangsrecht voor milieugerelateerde kortingen gelden tot 1 januari 2019.

Ingangsdatum 1 januari 2018:

  • De korting voor nieuwe auto’s met een uitstoot van 1-50 gr/km CO2-uitstoot wordt verlaagd naar 3%.

Ingangsdatum 1 januari 2019:

  • Afschaffing van het voor bepaalde auto’s van vóór 1 juli 2012 voor in beginsel onbepaalde tijd (zolang de automobilist dezelfde blijft) geldende overgangsrecht.Afschaffing van de korting voor auto’s met een 1-50 gr/km CO2-uitstoot.

  • Introductie van een cap van € 50.000 van de catalogusprijs tot waar de korting voor nulemissieauto’s van toepassing is.

Bron: Accountancy Vanmorgen 25 januari 2016 14:04

bottom of page