top of page
DancingInTheStreets.jpg
LijnenspelSWV.png

Wat levert het voor jou op

Cijfers gaan leven!

Als cijfers gaan leven kun jij de juiste beslissingen nemen voor je bedrijf én privé

Accountants en bedrijfsadviseurs die ervoor zorgen dat jij de juiste cijfers krijgt voor je toekomstige beslissingen.

Bij Schreurs Winters Verstraelen gaan cijfers leven! Want met cijfers alleen kom je niet ver genoeg naar onze mening. Ze helpen jou in het maken van keuzes.

Wij staan namelijk voor een persoonlijke en toegankelijk werkwijze op basis van vertrouwen. We krijgen samen financieel inzicht in je bedrijf en inzicht in de geschiedenis. Achter ieder cijfer schuilt een verhaal.

We erkennen de waarde van deze verhalen en leggen verbanden. Want cijfers staan nooit op zichzelf. Daardoor kun je ook de juiste beslissing nemen om je doel(en) te bereiken.

Bij Schreurs Winters Verstraelen staan we klaar om je te begeleiden op je zakelijke reis en je te ondersteunen bij het behalen van succes.

LijnenspelSWV.png

Ontzorgen

Administratie, jaarrekening, belastingaangiftes en salarisadministratie.

Wij kunnen en willen jou graag ontzorgen. Denk hierbij aan de administratie, jaarrekening, belastingaangiftes en salarisadministratie. Met onze geavanceerde software kunnen we samen met jou kijken hoe we deze processen zo efficiënt mogelijk en naar jouw wensen kunnen inrichten. Zo creëren we meer tijd voor jou om te ondernemen!
ontzorgen anker 1
LowRes-website-Schreurs-Winters-Verstraelen-39.jpg

SUBSIDIEVERKLARINGEN

Subsidies worden onder bepaalde voorwaarden verstrekt. Wij kunnen je adviseren bij jouw aanvraag, je ondersteunen bij het aanvragen of de subsidie namens jou indienen.

Vaak is het verplicht een accountant de opdracht te verlenen om hierover een oordeel te vormen. Om dit te kunnen en te mogen controleren, beschikken we over de benodigde kennis, ervaring en vergunningen.

LowRes-website-Schreurs-Winters-Verstraelen-49.jpg

INBRENGVERKLARINGEN

Wij verzorgen de wettelijk verplichte ‘inbrengverklaring’ die onder meer vereist wordt bij de oprichting van een vennootschap waar de storting op aandelen ‘in natura’ plaatsvindt.

Ontzorgen Anker 2

EFFICIËNT SAMENWERKEN

Door onze moderne manier van werken kun jij de relevante gegevens zelf mailen of uploaden in de juiste applicatie waar ook wij mee werken. Zo werk jij als ondernemer in dezelfde database als dat wij doen, waardoor de werkzaamheden en processen zo efficiënt mogelijk verlopen.

LowRes-website-Schreurs-Winters-Verstraelen-51.jpg

Meer tijd over houden om te ondernemen?
Bel of mail ons

LijnenspelSWV.png

Advies en begeleiding

Wij adviseren en begeleiden je graag bij de zaken die op je pad komen, zowel zakelijk als privé.

Als ondernemer moet je keuzes maken. Wij adviseren en begeleiden je graag bij de zaken die op je pad komen, zowel zakelijk als privé. Voor ons is het belangrijk dat alles past in jouw totaalplaatje. Denk hierbij bijv. aan fiscale zaken, startersbegeleiding, herstructurering, financiële planning, kredietaanvragen of een second opinion.
Advies - Begeleiding 3
LowRes-website-Schreurs-Winters-Verstraelen-41.jpg

STARTENDE ONDERNEMERS

Als startende ondernemer helpen we je graag op weg naar je doelstellingen. We kunnen je ontzorgen op financieel en fiscaal gebied zodat jij de focus houdt op je zakelijke doelstellingen. Onze hulp kan worden ingezet bij onder andere het opstellen van een ondernemingsplan, keuze rechtsvorm of het aanvragen van een financiering.

LowRes-website-Schreurs-Winters-Verstraelen-60.jpg

BIJZONDERE VERKLARINGEN

Wij kunnen, als jouw bedrijf hiertoe verplicht is, een bijzondere verklaring of Rapport van Feitelijke Bevindingen afgeven.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Productieverantwoordingen (jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ))

  • Controle Wet Normering Topinkomens (WNT)

  • Kwaliteitscontroles voor Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren (CBM)

Advies - Begeleiding 4

INTERIM WERKZAAMHEDEN

Je kunt ons kantoor of een van onze medewerkers inschakelen als er binnen jouw organisatie behoefte bestaat aan tijdelijke ondersteuning. Dit kan op administratief gebied zijn maar ook op managementniveau.  En we aarzelen niet om met je te zoeken naar oplossingen buiten ons kantoor als dit nodig blijkt te zijn.

LowRes-website-Schreurs-Winters-Verstraelen-47.jpg

GRENSOVERSCHRIJDENDE WERKZAAMHEDEN

Wil je zaken doen met en in het buitenland? Dan kunnen wij jou begeleiden en samen met jou bekijken wat hiervoor geregeld moet worden en waar je aan moet denken.
Andersom kunnen wij jou als buitenlandse ondernemer, begeleiden als je op de Nederlandse markt wil gaan ondernemen.

LowRes-website-Schreurs-Winters-Verstraelen-58.jpg

Accountant of
bedrijfsadviseur
Alleen cijfers?
Nee. Mensenwerk

Advies - Begeleiding 1
LowRes-website-Schreurs-Winters-Verstraelen-59.jpg

BEDRIJFSOVERNAMES

Wij kunnen je begeleiden en adviseren bij het overnemen van een onderneming door je bij te staan bij onder andere een waarde onderzoek (due diligence). We kijken verder dan de cijfers. Er wordt ook gekeken naar de kwaliteit en de risico’s van de organisatie. Juist dit onderzoek levert vaak verrassende informatie op.

Grafieken bekijken

BEDRIJFSOVERDRACHT

Wij kunnen je begeleiden bij het terugtreden uit je onderneming en kunnen tijdens de onderhandelingen als volwaardig gesprekspartner dienen.

Het bedrijf kan worden verkocht aan derden, maar een management buy-out (overname door het huidige management) of een management buy-in (overname door nieuw management) behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Advies - Begeleiding 2

PROGNOSES

Samen met de verwachtingen van de markt, de branche in combinatie met jouw voornemens en wensen, kunnen we een verwachting voor de toekomst opstellen en berekenen. Zo wordt het voor jou duidelijk welke gevolgen bepaalde beslissingen voor jou kunnen gaan hebben.

LowRes-website-Schreurs-Winters-Verstraelen-44.jpg

Hulp nodig bij het maken van keuzes?
Bel of mail ons

bottom of page