top of page

Belastingrente

Beste relaties,

Allereerst willen wij u namens het gehele team van Schreurs Winters Verstraelen accountants & bedrijfsadviseurs een gezond en succesvol 2024 wensen! Ook in 2024 kunt u weer op ons rekenen en staan wij met ons gehele team voor u klaar.

 

Belastingrente

Recentelijk heeft de belastingdienst aangekondigd de belastingrente te verhogen. Wat heeft dit voor effect op u als ondernemer?

 

Verwacht u dat de belastbare winst hoger uitvalt dan de winst waarop de voorlopige aanslag is gebaseerd of heeft u inkomsten gegenereerd die afwijken van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting, dan kan deze verhoging vervelend voor u uitpakken als er niets wordt gedaan. Over het deel dfat aan belasting nog dient te worden afgerekend in het nieuwe boekjaar bent u belastingrente verschuldigd. Dit was altijd al zo, echter de tarieven zijn door de belastingdienst naar boven bijgesteld, waardoor de belastingrente alleen maar hoger wordt.

 

In de vennootschapsbelasting bedraagt de belastingrente 8% (2023). Vanaf 2024 stijgt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting naar 10%.

Voor de andere belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, is de belastingrente 6%. Vanaf 2024 stijgt de belastingrente voor de andere belastingen naar 7,5%.

 

Wat kunt u doen om deze belastingrente te voorkomen of minimaliseren:

Zorg dat u uiterlijk eind maart 2024 de voorlopige aanslag laat verhogen op basis van een zo goed mogelijke inschatting van de winst. Doormiddel van accurate voorlopige aanslagen, zorgt u dat u tijdig aan uw fiscale betalingsverplichting voldoet. Op deze wijze kunt u voorkomen dat u belastingrente verschuldigd bent over de nog te betalen belasting.

 

Wilt u meer weten over het voorkomen van belastingrente? Neem dan contact met ons op.

 

Comments


bottom of page