top of page

Ontwikkelingen inkomen uit sparen en beleggen (box 3).


De fiscale afhandeling voor de berekening inkomen uit sparen en beleggen blijft de gemoederen bezig houden en kan een forse impact op uw belastinglast hebben. Hieronder de actuele stand van zaken.


Op dit moment lopen er meerdere procedures bij de Hoge Raad over de vraag of de huidige berekeningsmethodiek voor de berekening van inkomen uit sparen en beleggen voldoende in lijn is met de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 (het zogenaamde Kerst arrest). Het betreft in totaal zeven procedures. De uitspraken van de Hoge Raad worden in augustus en september 2024 verwacht.


De staatssecretaris heeft inmiddels aangegeven dat over 2023, net als over 2021 en 2022, de definitieve aanslagen zullen worden aangehouden als de inkomsten uit sparen en beleggen uit meer bestaan dan alleen banktegoeden.


De belastingdienst heeft zich voorbereid op de mogelijke uitspraken door een digitaal formulier “Opgaaf werkelijk rendement” te ontwerpen. Met dit formulier kan het werkelijk rendement aan de belastingdienst worden doorgegeven.


Voorbeelden van een lager werkelijk rendement dan het forfaitaire rendement:


  1. Verhuur van een vakantiewoning in Nederland voor uitsluitend eigen gebruik. Geen baten en wel kosten, werkelijk rendement negatief (afgezien van eventuele waardestijging). De forfaitaire heffing bedraagt 5,53% voor 2022 en 6,17% voor 2023.

  2. Verpachte landbouwgronden. De pacht bedraagt tussen 1 à 2% van de waarde van de landbouwgrond (afgezien van eventuele waardestijgingen van de landbouwgrond). De forfaitaire heffing bedraagt 5,53% voor 2022 en 6,17% voor 2023.

  3. Belegging in effecten 2022. Over 2022 bedroeg het gemiddelde werkelijke rendement over effecten inclusief ongerealiseerde verliezen negatief 15%. De forfaitaire heffing bedroeg 5,53% over 2022.


Bezit u box 3 vermogen waarvan het werkelijke rendement (fors) afwijkt van het forfaitaire rendement, dan is het verstandig een overzicht te maken van het werkelijke rendement van de bezittingen per jaar. Daarmee heeft u overzicht over en inzicht in het werkelijke rendement en kan het formulier “Opgaaf werkelijk rendement” eenvoudig en efficiënt worden ingevuld.


Wij zijn erg benieuwd naar uitspraken van de Hoge Raad in deze procedures en blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Indien u hierover vragen heeft kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de fiscale afdeling van Schreurs Winters Verstraelen accountants & bedrijfsadviseurs.

Comments


bottom of page